Trykk her så kommer du til samlesiden for kamparrangement håndball


Alle lag har en egen arrangement-ansvarlig. Disse inngår i arrangement-komiteen.
Arrangement-komiteen har en hovedansvarlig - Torodd Helland.

Kiosk

Brus står på lageret i hallen og det skal noteres hva som tas ut derfra til hvert lag for hvert arrangement/ kamp. Deretter skal det føres over penger for disse som en del av rutinene ved arrangementene.

Skjema for uttak finner du her: Brus-uttak_ handball.docx (skjemaet skal ligge i permen ved bruslageret).

Skjema for kiosk finner du her: Rutiner for kiosk og kamparrangement i idrettshall.xlsx

Kontakt daglig leder i Aksla IL for påfyll når det begynner å bli lite. Evt. andre ting en ønsker å selge i kiosken handles hos våre sponsorer Kiwi Hatlane eller Norengros,

Kampvert

Instruks:


Sekretariat

Har styring av klokka og live føring av kampresultat under kampen

Instruksjon Bodet resultattavle (avansert)

Instruksjon til Bodet resultattavle (enkel)

Arrangement av håndballkamper i regi av Aksla IL pr 10.juni 2020

I Aksla IL skal vil alle bestrebe oss på å lage gode arrangementer med god stemning blant alle i hallen. Dette gjelder egne lag, bortelag, dommere og tilskuere.  Denne rutinen gjelder arrangering av håndballkamper fom 10 år og oppover. Hvert lag fra og med 10 årsklassen skal ha en arrangementsansvarlig. Denne skal ha ansvaret for at kamparrangement,  som laget blir tildelt fra klubben, blir gjennomført iht disse rutinene.

Arrangementsansvarlig for hvert lag må lage seg personlig profil på MinIdrett. Navn på arrangementsansvarlig skal meldes inn til leder for håndball i god tid før sesongstart. Arrangementansvarlig blir gitt rollen Kampansvarlig i håndballens systemer. Han/hun får da tilgang til TurneringsAdmin (TA) via MinIdrett. TA er Norges Håndballforbund sitt kamp og turneringssystem.

Aksla IL har hjemmekamper i håndball i ulike haller; Hatlanehallen, Fagerlihallen, Larsgårdshallen og Borgundhallen. Aksla IL blir tildelt arrangement av håndballforbundet, og kampene fordeles av klubben på de lag i Aksla IL som spiller i aldersbestemte serier.

Ett av lagene som har hjemmekamp den dagen får tildelt arrangementet. Unntak kan være arrangering av 10-års kamper og miniturnering.

Kampsesongen i håndball starter i midten av september og varer fram til april. Når terminlistene er endelig fra regionens side får klubbene tildelt sine arrangementer. Arrangementansvarlig i klubben utarbeider da fordeling av arrangement pr lag og publiserer fordelingen på facebooksiden til arrangementutvalget som består av lagenes arrangementansvarlige.  Arrangementansvarlig klubb kaller inn til møte i starten av sesongen for å gjennomgå rutiner og arrangementfordeling.

Arrangementsutstyr:

Arrangementsutvalget har bestemt at hvert enkelt lag skal ha sin egen kasse med nødvendig utstyr til avvikling av arrangement. Denne kan stå på lagerrom i Hatlanehallen. Innkjøp av kasse og innhold besørges av laget. I kassen skal det minimum være

 • perm som inneholder
  • disse arrangementrutinene,
  • brukerveiledning for Standard LIVE kamprapport, Enkel LIVE kamprapport, kopi av sesongens seriereglement fra region Nord, (handball.no)
  • brukerveiledning på klokke i hall,
  • prisliste kiosk/inngang,
  • oppgjørsskjema for kiosk til regnskapsbilag, bilag for uttak brus
  • kopper, servietter, filter, kaffe og annet utstyr til bruk i kiosk
 • dommerkort (små gule), vester til dommervert(er) og arrangementansvarlig, timeout-kort og billetter – kontakt tilsynsvakt i hall evt daglig leder i klubben for å få dette
 • Lagets pengeskrin som brukes ved kamper. Anbefaler 600 – 700 kroner i vekslepenger. Se regnskapsbilag for nærmere beskrivelse av rutine rundt pengeskrinet.


Beskrivelse av rutiner før og under arrangementet.

FØR ARRANGEMENT

 • Fordeler oppgaver innad i laget. Nødvendige oppgaver er forberedelser til kamp, kakebaking, dommervert, ansvarlig for det aktuelle arrangementet, 2 personer i sekretariat, personer til å bemanne kiosk og inngangspenger, rydding
 • Sjekke i TA at det er satt opp dommere til kampene (min 1 uke før kamp). Regionen setter normalt opp dommere fra 12 års klassen og oppover, i klassene under setter dommerkontakt i Aksla opp dommere og melder disse inn til kretsens dommeroppsettsansvarlig. . Ta kontakt med dommerkontakt i Aksla dersom det ikke er satt opp dommer. Send gjerne en SMS dagen før kamp til dommerne som er oppsatt for å ønske velkommen til kamp.
 • Arrangementansvarlig må sjekke at en har nødvendig utstyr i lagets arrangementkasse